در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  حضرت مادر

 محور وحدت
  حضرت مادر

  محور وحدت

  اسم همسرم را پرسید... گفتیم: فاطمه زهرا سرش را انداخت پایین... تا مرز اشک رفت... با همان حال زیر لب گفت ایشان مظهر حیا و پاکی هستند... عجب خانمی... صدیقه طاهره... چند لحظه ای چیزی نگفت و در حال خودش بود... سرش را بالا آورد گفت من هم اسم یکی از دخترانم را به اسم ایشان گذاشتم تا شاید شبیه ...

  برگزیده,سیره اهل بیت(ع) |