در حال بارگذاری ...
 •  
   از تاریخ
   تا تاریخ
   
  وحدت اسلامی از دیدگاه علامه جعفری

انواع اختلاف و وحدت در اسلام
  وحدت اسلامی از دیدگاه علامه جعفری

  انواع اختلاف و وحدت در اسلام

  صدها فقیه و اصولی در دو فرقه ی بزرگ اسلامی (تشیع و تسنن) در هزاران مسئله شرعی بحث و اجتهاد داشته اند، گاه با یکدیگر موافق و گاه مخالف یکدیگر بوده اند، اما هیچگونه تزاحم و تضاد ویرانگر در میان نبوده است...و خللی بر اسلامی بودن آنان وارد نیاورده است

  برگزیده,شخصیت ها,اندیشه تقریب |